Pedagogisk metod

Tunn linje

Vår pedagogik är i mycket hög grad baserad på praktisk tillämpning. Vi ägnar oss framför allt åt olika lekar och övningar, understött av en del teori, och även öppna samtal. Tanken är att du ska få med dig nya erfarenheter – i form av såväl fakta och frågor, som rena upplevelser.

Som pedagogiskt redskap använder vi oss av en mängd lekar och övningar för kursdeltagarna, som t.ex. kommunikationsövningar, gränsdragningslekar och andra former av praktisk tillämpning för att öva upp kommunikation, lyhördhet, närvaro i nuet och förmåga till njutning, däribland rena tekniska övningar som t.ex. andnings- och energiövningar, kontaktövningar och mycket annat.

Du som praktiserat tantra sedan tidigare kommer att känna igen ett och annat, men kanske inte allt. Vårt fokus är målet snarare än redskapet – mer närvaro, intensifierad upplevelse av att vara levande här och nu, ökad förmåga att både ge och ta emot kärlek. Det är också därför vi har hittat på ett eget namn – TantraLila – för att tydliggöra att detta är vår egen typ av tantra. Vi är extremt odogmatiska och icke-sekteriska, och blandar friskt tantriska, taoistiska och moderna tekniker, så som kontaktimprovisation, teaterlekar, NLP och mer därtill.

Trygghet och ömsesidigt förtroende är grundläggande för all god pedagogik. Mycket energi lägges på att skapa en trygg, varm och lekfull atmosfär, i vilken varje kursdeltagare ska kunna hitta sina egna uttryck och sina egna gränser.

Allt vi gör på våra kurser är 100 % frivilligt. Alltid. Och det är inte för att vi är så himla snälla, utan för att det är själva grunden i vår kursfilosofi. Du har alltid rätt att säga ja, utan att motivera det för någon annan. Du har också alltid rätt att säga nej, utan att motivera det för någon annan. Du gör det du vill, och det du inte känner för skippar du. Du respekterar dina gränser, och vill du tänja på dem gör du det i din egen takt. Sen får du leva med att det kanske finns andra kursdeltagare som har helt andra gränser än du. Men du behöver inte utstå något grupptryck – mångfald är rikedom, och du tar ansvar för dina styrkor och sårbarheter.

Tunn linje

Cirkus Eros - erotik för finsmakare

Annonser