Allmän info om kursen

Tunn linjeTantraLila betyder lekfull tantra, tantralek, eller den tantriska leken, och det är därför ett perfekt namn för den variant av tantra som vi presenterar, här i form av en dynamisk och flödande kärlekskurs, med fokus på lek, utforskande, intensiva upplevelser och möten, njutning, livslust och extas. TantraLila är med andra ord ett helt koncept snarare än bara en specifik kurs.

TantraLila som kurs bygger vidare på en annan kurs – Kärlek, Liv & Lust – som Calle & Jennie höll ett antal (11) gånger 2007-2011. Du som har varit med på den kursen kan känna igen vissa komponenter i TantraLila – men mycket är nytt och annorlunda, och framför allt med ett rejält utvecklat fokus.

En annan skillnad mellan den tidigare Kärlek, Liv & Lust och TantraLila är att TantraLila är mer flexibelt, och kan hållas såväl som en långhelsgskurs på en kursgård som en kortare helgkurs i en kurslokal – eller som en lekfull miniworkshop på en festival. Då brukar vi kalla den TantraLek.

TantraLila är en ovanlig tantrakurs. Den kommer inte att handla om tantriska samlagsställningar, det är ingen heteronormativ parkurs, och den handlar inte om åtskillnad mellan manligt och kvinnligt. TantraLila går djupare, och manifesterar den gränsöverskridande aspekten av tantra, bland annat genom att inte se genus/kön, relationsstatus och sexuella preferenser som binära och förutsägbara fenomen, utan snarare breda skalor som finns inom oss alla. Målet är snarare att bredda oss själva som enskilda individer, så vi får tillgång till en större del av vår potential.

Vi utforskar sexualiteten, men inte primärt i relation till andra, utan framför allt i relation till oss själva. Vem är jag? Vad är jag? Vad vill jag? Vad vill jag inte? Vad vill jag… kanske? Vad är mina drivkrafter, min längtan, min önskan? Hur vill jag bli bemött, hur bemöter jag omgivningen, utifrån mina egna behov?

TantraLila är en dynamisk tantra, med närvaroövningar, tantrisk energiorgasm, guidade meditationer, inre resa med shamanistiska tekniker, ceremonier, konsten att säga NEJ (och därmed ja), intensiva fysiska sensationer, andning, rörelse och ljud, och självklart reflektion och samtal.

Kropp och själ är ett – andlig utveckling kan alltså uppnås genom fysiska handlingar, och kommer även att upplevas genom starka fysiska sensationer. Beröring, dans, rörelse, andning, ljud och dynamiska lekar är därför viktiga verktyg för att nå din allra innersta essens. Kroppen är i sanning ditt heligaste av tempel.

Sexualiteten är inte ett självändamål, men ett fantastiskt redskap för egenmakt och livskraft. Därför syftar kursen till att ge dig möjlighet att bejaka och lära dig mer om din egen sexualitet som gränslös drivkraft; din inre potential, så att du därigenom kan bli en starkare, friskare, mer njutande, levande, kärleksfull och självständig människa, och hur hela ditt liv kan bli mycket ljuvligare och mer medvetet – både teoretiskt och praktiskt!

Trygghet är en självklar plattform som vi alltid utgår från. Du ska aldrig behöva känna dig utlämnad eller göra något du inte vill. Kursen är framför allt sensuell och lekfull, och betydligt mer inriktad på djupa inre upplevelser snarare än sexuella utifrånupplevelser. Vi gör flera övningar som handlar om att dra tydliga gränser, och har med oss dessa upplevelser och insikter hela kursen. Kan man säga nej med full kraft kan man också säga ja med samma kraft – när man verkligen vill det.

Denna kurs är öppen för alla – både för dig som inte har en partner och för dig som lever i en relation, oavsett om du har din partner med dig eller ej, samt förstås helt oberoende av vilken sexuell preferens du har. Den största skillnaden gentemot våra parkurser är just det att denna kurs inte alls är parorienterad, utan snarare individ- & grupporienterad. Målet är att du ska beredas möjlighet att utforska din relation till dig själv såväl som din omvärld.

Detta är inte en raggningskurs. Vi använder oss av sexualiteten som en central drivkraft och redskap för personlig och andlig utveckling, men huvudsyftet med kursen är inte att du ska hitta någon att ha sex med. Om sådant händer är det förstås alldeles underbart, men det är i sådana fall en kul bonus, en sidoeffekt – inte ett huvudmål.

Vi strävar inte efter att ha balans mellan kön eller genus på denna kurs. Detta betyder att det kan slumpa sig så att det blir stark övervikt av kvinnor – eller män – på kursen, eftersom det inte är relevant för kursens innehåll. Den balans vi strävar efter ska vara inom dig snarare än utanför dig.

Detta påpekar vi för att du inte ska känna att du behöver interagera med någon du inte vill interagera med, inte behaga någon om du inte vill – att det är O.K. att säga nej om du vill säga nej, och det är lika O.K. att säga ja – om du vill säga ja. Kursen handlar inte om att behaga andra, utan om att utforska dig själv.

Tunn linje

Cirkus Eros - erotik för finsmakare

Annonser