Frågor & svar

Vi får väldigt många frågor om alla våra kurser, och istället för att tillbringa timmar vid datorn eller i telefon för att svara på samma frågor om och om igen, så har vi gjort en sammanställning för varje kurs, med svar på de oftast förekommande frågorna vi får.

Om det är något du känner att du vill veta, som vi inte ens ger tillräckligt svar på här, så får du förstås gärna höra av dig. Skicka ett e-brev till info@cirkuseros.nu, så ska vi försöka svara på dina frågor.

Tunn linje

Vad betyder TantraLila?
तान्त्र
Tantra är ett ord på sanskrit, och har flera betydelser. En är ”expanderande väv”, vilket går att tolka på fler sätt. Tantriker brukar se det som att vi expanderar vårt medvetande – men väven motsvarar också den osynliga väv som genomströmmar hela vårt universum, som vi kan länka oss samman med. Detta är en urgammal holistisk, animistisk idé, som bygger på tanken att vi alla är sammanlänkade med varandra och alltet. Detta tänkadne kring en universell väv går att finna i många gamla traditioner, som t.ex. vår nordiska, förkristna kultur, där man förklarade det som Urdaväven, där ödesdiserna Urd, Verdandi och Skuld vävde alla livets ödestrådar till en världsomspännande väv. Och idag har vi internet – webben.

लीला
Lila är också sanskrit, och betyder helt enkelt ”lek”. Vår egen variant av tantra bygger väldigt mycket på lek och bus, eftersom leken är den effektivaste vägen till det djupaste allvaret. I skrattet och leken möts vi, och blir vänner – långt fortare än i ett vanligt samtal. Leken är magisk, och kraftigt underskattad som andlig väg. Därför har vi valt att sätta samman dessa båda begrepp.

तान्त्रलीला
TantraLila betyder i all enkelhet ”lekfull tantra”, eller ”den tantriska leken” eller ”TantraLek”, och är ett helt nytt begrepp – vår egen konstruktion. Ett perfekt namn för den variant av tantra som vi presenterar, här i form av en dynamisk och flödande kärlekskurs, med fokus på lek, utforskande, intensiva upplevelser och möten, njutning, livslust och extas.

Tunn linje

Är detta en tantrakurs?
Både ja och nej. Det beror lite på hur man definierar tantra. Det finns en mängd olika sorters tantra. Du som redan praktiserar någon form av tantra kommer att känna igen en del, och märka att en stor del av de tekniker och övningar vi praktiserar är tantriska. Men vi är inte dogmatiska, utan använder det som fungerar. För oss är inte verktygen det viktigaste, utan de mål vi har.

TantraLila är dock ingen vanlig tantrakurs. Den kommer inte att handla om samlagsställningar, det är ingen heteronormativ parkurs, och den handlar över huvud taget inte om mötet mellan Män och Kvinnor, eller ens särskilt mycket om polariteterna manligt och kvinnligt. TantraLila manifesterar snarare den gränsöverskridande aspekten av tantra, bland annat genom att inte se genus/kön som något binärt, förutsägbart, utan snarare en bred skala, som finns inom oss alla. Målet är att bredda oss själva, så vi får tillgång till en större del av vår inre potential.

Det finns alltså en anledning till att vi har hittat på vårt alldeles egna begrepp – TantraLila. Detta är helt enkelt vår egen variant av tantra. Så det kan säkert bli en hel del nytt även för den som har praktiserat tantra tidigare. Målet är inte att vi ska bli tantriker allihop. Målet är att vi ska bli lyckligare, mer levande, mer flödande och närvarande i livet.

Det viktigaste pedagogiska redskapet är leken – vi gör lekar och övningar, som t.ex. kommunikationsövningar, gränsdragningslekar och andra former av praktisk tillämpning för att öva upp kommunikation, lyhördhet, närvaro i nuet och förmåga till njutning, däribland rena tekniska övningar som t.ex. andnings- och energiövningar, kontaktövningar och mycket annat.

Tunn linje

Vad händer på kursen?
TantraLila är mycket praktiskt inriktad, och vi ägnar oss framför allt åt olika lekar och övningar, understött av en del teori, och även öppna samtal. Tanken är att du ska få med dig nya erfarenheter – i form av såväl fakta och frågor, som rena upplevelser.

Följande ämnen kommer upp på kursen:

Självbild – och bekräftelse – praktiska redskap för att älska sig själv, helt och fullt, till kropp och själ, samt att kunna både ge och ta emot uppskattning och bekräftelse.
Gränser – gränssättning och gränsöverskridande – alla har vi gränser, men har du dem där du vill ha dem? Och – respekterar du både dina egna och andras gränser? Lär dig konsten att säga nej med kraft – så att du även kan säga ja med samma kraft.
Närvaro i Nuet – att uppleva livet fullt ut, här och nu! Vi övar på olika tekniker och attityder för att bli mer närvarande i nuet.
Kommunikation – hur kommunicerar du? Kärleksfullt eller distansskapande? Respektfullt och lyhört eller påträngande? Tydligt och riktat, eller flummigt och tvetydigt? Vi gör övningar i positiv kommunikation – kärlek & relationsdynamik, och går genom Kärlekens 9 språk.
Kroppen – som redskap för personlig utveckling, gränslös njutning och starka andliga upplevelser och insikter. Upptäck vilket fantastiskt instrument din kropp faktiskt är, för att uppleva livet fullt ut!
Befrielse från skam – befria dig från negativa känslor gentemot din egen sexualitet, för att istället bara bejaka och njuta av den.
Lek – den effektivaste vägen till det djupaste allvaret… Allt vi gör, gör vi som en lek, som en dans, med all den skönhet, lätthet och glädje som finns däri.

Tunn linje

Hur många deltagare är med på kursen?
Det kan variera från 10-12 upp till 40 personer (eller fler, om de får plats…). Det är nödvändigt att vara minst 10-12 deltagare, gärna fler, för att få den rätta gruppkänslan och ett dynamiskt flöde. Faktum är att dessa kurser alltid blir bra, oavsett deltagarantal, men på helt olika sätt. I de stora grupperna blir dynamiken och valmöjligheterna större för alla, men de små grupperna blir ofta mer trygga och intima.

Tunn linje

Blir det lika många kvinnor som män?
Detta är ingen parkurs, och vi gör inga övningar där det är nödvändigt med jämna par av olika kön. Alltså finns inga garantier för att det ska bli absolut jämn könsbalans. Det är helt enkelt irrelevant.

Detta är inte heller en raggningskurs – visst händer det att folk träffas och attraheras av varandra på våra kurser, och det är förstås en trevlig bieffekt, men det är inget singelmingel med huvudsyfte att hitta en partner. Alltså är könsbalansen även ur denna synvinkel helt ovidkommande.

Dessutom vill vi gärna undvika att styras av en heteronormativ syn på sexualiteten – människor med alla slags sexuella preferenser är välkomna till våra kurser.

Tunn linje

Hur anmäler man sig till er kurs?
All information du behöver för att anmäla dig hittar du på sidan Kursanmälan

Tunn linje

Vad kostar det?
All information du behöver gällande våra priser hittar du på sidan Kursavgift

Tunn linje

Hur är det med boendet i samband med kursen?
Det beror på om kursen är på en kursgård eller i en kurslokal utan boende. Är kursen på en kursgård, som t.ex. Skeppsudden eller Ängsbacka, så ingår boende och mat i kursen, men om jag håller kursen i en kurslokal utan boendemöjligheter så får man ordna med det själv.

All information du behöver gällande boendet hittar du på sidan Var?

Tunn linje

Hur lång är kursen?
Det beror på vilken variant vi kör. Vi har ju flera varianter, från korta festivalworkshops på 3-4 timmar till långhelgskurser i fyra dagar.

Om vi håller kurs på kursgård brukar vi börja på torsdag kväll, fortsätta två hela dagar (fredag-lördag) och avsluta med en lite kortare kursdag på söndagen. Det blir kurspass på förmiddagar, eftermiddagar, samt kvällar. Dock finns det en del fri tid för övriga aktiviteter.

Om vi håller kursen i en kurslokal i en stad, som t.ex. Stockholm, så kortar vi schemat lite grann, och kör fredag kväll 19-22, lördag från 10-19 (med lunchrast), och söndag från 10-16. Eventuellt kan det bli ett kvällspass på lördagen också, beroende på hur mycket gruppen orkar med.

Tunn linje

Vad är det för slags människor som går er kurs?
Alla slags människor – direktörer, konstnärer, lagerarbetare, bibliotekarier, mekaniker, IT-konsulter, studerande, lantisar, stadsråttor, rika, fattiga & allt där emellan, långa, korta, tjocka, smala, äldre, yngre, småbarnsföräldrar, män, kvinnor, singlar och par. Och mer därtill, förstås.

Gemensamt för samtliga kursdeltagare kan väl sägas vara är ett någorlunda öppet sinne, nyfikenhet, och en vilja att utvecklas som människor i relation till sig själva och andra, och naturligtvis ett starkt intresse för att utvecklas sexuellt och känslomässigt.

Tunn linje

Vilka åldrar har deltagarna som regel?
Alla åldrar, från 18 och uppåt, är välkomna. Åldersspannet på kursen kan vara ganska brett – från 20-25 upp till 60-65, och allt däremellan. Och det tycker vi är optimalt. Vi vill gärna bidra till att bryta den här mycket märkliga ålderssegregationen som är rätt så unik för vår västerländska kultur, och därför uppmuntrar vi bred åldersfördelning. Vi har alla väldigt mycket att lära av varandra.

Tunn linje

Tänk om jag kollapsar känslomässigt/mentalt?
Nej, så farligt är det verkligen inte. För det första – detta är inte någon psykodynamisk terapikurs, på vilken kursdeltagarna skall forceras att kliva över gränser de egentligen inte vill, och ta utmaningar de inte klarar av. Detta är framför allt en kärlekskurs. Och den första du behöver utveckla kärlek och respekt för är dig själv.

Vi skapar tillsammans ett Magiskt Rum, en atmosfär av trygghet, lekfullhet och kärlek, och i en sådan tillvaro är det tämligen osannolikt att någon ska kollapsa. Självklart kan det komma upp starka känslor och insikter, och det kan säkert bli en och annan omtumlande upplevelse. Men det är alltså helt i sin ordning. Känslor är inte farliga. Bortträngda känslor som kommer upp okontrollerat i vardagen kan vara det.

Vi anser att det inte finns några dåliga känslor. Känslor är känslor, och alla behövs – ingen känsla skall ses som ”dålig” och därför trängas bort, eller ännu värre – skämmas för.

Det är alltså helt O.K. att skratta högt, att storgråta, att bli svartsjuk, kåt eller rädd – att känna vadhelst känslor som kommer upp. Om inte annat så blir du mer levande och närvarande i nuet då. Och vi utgår från att samtliga kursdeltagare är vuxna människor som kan ta ansvar för sig själva, och ta hand om sina upplevelser på egen hand.

Vill man anförtro sig till någon, prata eller bara få en kram och kanske torka en tår, så kommer det garanterat att finnas kärleksfulla medmänniskor på plats. Och vi som kursledare finns förstås också alltid tillgängliga vid behov.

Tunn linje

Kan man vara med på er kurs om man är singel?
JA – absolut! Denna kurs vänder sig både till singlar och par, och det går alltså alldeles utmärkt att gå denna kurs alldeles oavsett om du kommer som singel eller om ni kommer som par – eller om du har lämnat din partner hemma.

Våra parkurser Gudomlig Njutning, Gudomlig Extas, Kärleksretreat och Livets Goda inriktar sig exklusivt på par som redan har en relation, så på dem kan man inte vara singel.

TantraLila är inte parorienterad, utan handlar framför allt om den egna personen – dina egna gränser, din egen sexualitet, din egen upplevelse – och dina relationer till omvärlden, hur än de är just nu.

Denna kurs kan alltså vara oerhört givande för både dig som är singel och för dig som lever i en parrelation, och som vill bli klarare över din egen sexualitet. Alla kan få ut något värdefullt och viktigt av denna kurs, oavsett relationsstatus eller sexuell läggning.

Tunn linje

Kan man vara med på er kurs om man identifierar sig som HBTQ-person?
JA – absolut! Denna kurs vänder sig till människor, inte etiketter och specifika läggningar. Denna kurs handlar framför allt om den egna personen – dina egna gränser, din egen sexualitet, din egen upplevelse – och dina relationer till omvärlden, hur än de är just nu. Och då spelar din sexuella läggning eller genusidentitet faktiskt ingen roll för någon annan än för dig själv. Du kan vara homo, bi, hetero, TS, eller vad helst du har för preferenser/identitet.

Tunn linje

Jag har hört att alla måste vara nakna hela kursen. Varför det?
Mr NaturalDet stämmer inte alls – på våra kurser finns det ingen som måste någonting, någonsin. Det är alltid tillåtet, men inte på något sätt ett krav. Och du kan gå hela kursen fullt påklädd utan att missa något som är viktigt för just dig.

Vissa övningar kan eventuellt kännas roligare och intressantare utan kläder än med, liksom andra övningar kanske känns bättre med kläderna på – så det är mest en fråga om vad som är praktiskt och vad som känns bra – för dig.

Allt vi gör på våra kurser är 100 % frivilligt. Alltid. Och det är inte för att vi är så himla snälla, utan för att det är själva grunden i vår kursfilosofi. Det handlar om sexuellt självbestämmande och kroppslig autonomi. Och det betyder att det alltid är DU som bestämmer över din kropp, ingen annan.

Du har alltid rätt att säga nej, utan att motivera det för någon annan. Du har alltid rätt att säga ja, utan att motivera det för någon annan. Du gör det du vill, och det du inte känner för skippar du. Med andra ord – nej, du behöver absolut inte vara naken, och särskilt inte om du inte vill. Du måste respektera dina gränser, och eventuellt tänja på dem i din egen takt. Sen får du leva med att det kanske finns andra kursdeltagare som gärna klär av sig. Men du behöver inte utstå något grupptryck – mångfald är rikedom, och du tar ansvar för dina styrkor och sårbarheter.

Det är förstås fullt tillåtet att vara naken under kurspassen, och vi rekommenderar det till och med – om du vågar och känner för det. Det finns en pedagogisk poäng med fysisk nakenhet, något vi har mycket goda erfarenheter av från alla våra kurser. Det kan vara enormt befriande och förlösande att vara fysiskt naken. Kursen handlar ju dessutom till stor del om sexualitet och fysisk njutning, vilket förutsätter en god relation till kroppen. Vi vill över huvud taget bejaka nakenhet, glädje och njutning, samt stolthet över den egna kroppen.

En oerhört viktig del av kursen är att skapa ett Magiskt Rum, en varm, trygg och tillåtande stämning i rummet och gruppen. Ingen ska behöva känna sig ”fel”, eller generad, eller utsatt.

Det största hindret för ett bra sexliv – eller ett bra liv över huvud taget – är vanligen skam, skuld och negativ självbild – så istället för att upprätthålla en fortsatt skamladdad kroppsupplevelse, vill vi inbjuda till och uppmuntra den fantastiska frihetskänsla som de allra flesta brukar känna när de plötsligt befrias från kravet på ”anständig klädsel”.

Nakenheten har dock inget egenvärde – om det praktiseras på kursen så är det av rent pedagogiska skäl. Vissa lekar och övningar fungerar bättre med kläderna på, och då har vi det allihop. Vi anpassar oss alla till omständigheterna. Om det blir kallt, och du fryser, (eller om det av en eller annan anledning känns jobbigt att vara naken) så är det ju bara att du klär på dig. Konstigare än så behöver det inte vara.

Det enda sättet att växa som människa är att ge sig ut på okänd mark. Och det kräver mod. Så vi vill gärna utmana kursdeltagarna att spränga en och annan gräns för sig själva. Annars har kursen ju inte varit till särskilt stor nytta… 🙂

Tunn linje

Har deltagarna sex i kurslokalen?
Detta är en definitionsfråga – vad man betraktar som sex. TantraLila är trots allt en kurs med betoning på relationer och sexualitet, så det vore förstås en smula underligt om kursdeltagarna inte skulle praktisera någon som helst sexuell aktivitet alls i lokalen. Men det är som sagt en fråga om hur man definierar sex.

Så hur definierar vi sex? I vår ”moderna” kultur är vi på grund av gammaldags barnalstringsmoral väldigt penetrationsfixerade, och tror att sex är just det – penetration. Och så den livsviktiga utlösningen förstås. Därför brukar frågan om huruvida det blir sex egentligen handlar om huruvida det blir penetration och samlag eller ej.

Men sex är ju så oändligt mycket mer. Det ligger i kursens mål att vi på olika sätt utforskar och bejakar vår egen sexualitet. Men det kan se ut på väldigt olika sätt – det kan vara i en blick, i en smekning, i ett djupt andetag. Det är framör allt något som rör dig själv, i relation till dig själv. Fokus ligger på sexualiteten som något vi upplever inom oss, snarare än en retning utifrån.

Vi tycker INTE att allt måste vara sexuellt. Det viktiga är att du kommer i mer harmoni med dig själv, att du blir öppnare och mer flödande, mer levande, mer lekfull och kärleksfull.

Dock tycker vi att sexualiteten måste tas på allvar. Sex är viktigt, en av våra allra starkaste drivkrafter i livet, alldeles oavsett hur den kommer till uttryck. Därför vill vi fokusera på sex, använda oss av den kraft som finns i sexualiteten, befria den och låta den flöda.

Du behöver inte vara rädd för att du någonsin ska bli tvungen att göra något du inte vill.

Det enda krav som ställs är väl att alla tar väldigt stor hänsyn till varandra, och respekterar varandras integritet. Tystnadsplikt är en självklarhet – att man inte pratar vidare om att ”den och den personen gjorde det och det” o.s.v., liksom att man låter var och en få vara i sin privata zon så mycket som man vill och behöver.

Respekt – Hänsyn – Omtanke – Medkänsla.
Bra grejer att ha med sig i livet som helhet, och självklara ingredienser i en kärlekskurs.

Det finns inget som är vare sig förbjudet eller obligatoriskt på våra kurser, så länge det sker med samtycke, mellan vuxna människor.

Tunn linje

Men om det kommer fluktisar, kladdtanter och snuskgubbar på kursen?
Risken är tämligen liten. Och även om det skulle komma ”fluktisar”, ”kladdtanter” eller ”snuskgubbar” på kursen så skulle de inte få särskilt stort utrymme för att praktisera sitt fluktande eller snuskande.

Kursen handlar i mycket hög grad om att sätta gränser – ibland att tänja ut dem för sig själv, och ibland att snäva till dem, beroende på vad man har för behov. Dessutom är vi mycket inriktade på att ge kursdeltagarna verktyg för att utveckla större lyhördhet och fingertoppskänsla i relation till andra. Alltså får man öva på sådant.

En person som visar dåligt omdöme i relation till andra är inte nödvändigtvis en hemsk typ – det kan vara åratal av sexuell frustration och avsaknad av kärlek och närhet som kommer ut på ett tråkigt sätt. Förhoppningsvis kan även personer som eventuellt emellanåt uppvisat omdömeslöst beteende bli inspirerade, känna sig trygga i att bli mer lyhörda och respektfulla gentemot omgivningen.

De som inte sköter sig får faktiskt lämna kursen. Beroende på hur illa en person skött sig, så kan den personen få en chans till, men sen är det faktiskt slutlekt. En person ska inte få förstöra för en hel grupp.

Vi har dock aldrig haft några sådana problem på någon av våra kurser, och jag kan inte se varför det plötsligt skulle bli det. Men beredskapen finns – den som kränker andras integritet åker ut.

Tunn linje

Kommer jag som singel att bli ”ihopparad” med någon annan?
Kursen är inriktad på individen oavsett om man är singel eller i par. Så det blir inga uttalade partnerövningar av mer intimt slag, som förutsätter just någon slags parrelation.

Ingen behöver bli utsatt för något han eller hon inte vill, som t.ex. att paras ihop med någon man kanske inte alls känner sig attraherad av.

Vi gör många lekar och övningar som fokuserar på relationsdynamik, energi, sinnlighet m.m., med tillfälliga, ständigt växlande partners, och ibland innehåller övningarna mer eller mindre fysisk beröring. Det kan handla om att se varandra i ögonen, andas tillsammans, och kanske hålla varandras händer. Och så kommer vi att ha en del beröringsövningar i mindre grupper, men då handlar det om kärleksfull och respektfull beröring.

Men det är alltid du själv som sätter dina egna gränser.
Det finns utrymme för lek och starka möten, men allt som sker måste alltid bygga på egen vilja och samtycke.

Tunn linje

Bjuder ni på mat också?
Om vi är på kursgård – ja. Utöver kurspriset tillkommer då en kostnad för kost och logi – i detta ingår samtliga måltider – frukost, lunch och kvällsmat.

Om vi är i kurslokal – nej. Det vi brukar bjuda på är allehanda mums i pauserna, som kaffe, te, frukt, bröd, ost, choklad, nötter etc. Måltiderna får kurdeltagarna ordna själva.

Tunn linje

På vilket sätt hör sex och andlighet ihop?
Att frågan över huvud taget behöver ställas är förstås orsakat av många sekler av kyrkligt förtryck och kroppsfientlighet krönt med en massiv sexualskräck.

Men för att svara någorlunda kort och begripligt, så är vi själva helt övertygade om att kropp och själ verkligen inte står i motsats till varandra, utan att kärleksfullt sex och stark närvaro i mötet med en annan människa tvärtom kan vara en oerhört effektiv väg till själslig/andlig utveckling – både individuellt och relationsmässigt.

I alla djupa mystiska religiösa traditioner så är leken och kärleken det högsta, den mest avancerade formen av andlighet, och i många kulturer ser man kopplingen av sex och andlighet som fullkomligt självklar. Det finns en anledning till att det heter kärlek och älskogslek, inte kärplikt och älskogsarbete.

En av våra deviser är att skratt och lek är den effektivaste vägen till det djupaste allvaret.
Men detta berättar vi mer om på våra kurser… 🙂

Tunn linje

Vem är det som håller i kursen?

Jag heter Calle Rehbinder, och du kan läsa mer om mig på sidan Kursledare.

Tunn linje

Cirkus Eros - erotik för finsmakare

Spara