Riktlinjer för kursdeltagande

Textilkonst av Minna Roselli

Att gå på kurs i en grupp människor förutsätter en del grundläggande överenskommelser och ansvarstagande för att allt ska fungera hyfsat friktionsfritt och för att du ska kunna känna dig trygg.

Ansvar
Det är viktigt att minnas att du tar ansvar för din egen utveckling, dina egna gränser, och att du deltar på ett sätt som du känner är hanterbart för dig, såväl psykiskt och fysiskt som känslomässigt. Du tar eget ansvar för att respektera såväl dina egna gränser och att du säger nej till det du inte vill, såväl som att respektera andra gränser, och att acceptera att ett nej är ett nej, som inte behöver motiveras. Det är naturligtvis alldeles självklart att du inte kommer att bruka våld, vare sig mot dig själv eller någon annan under kursen.

Droger:
Vi som håller denna kurs är inte kategoriskt mot alla slags droger. Det kommer att finnas både kaffe och te, och ni som gillar nikotin kan alltid gå utanför porten och puffa i pauserna. När vi håller våra parkurser på ett vinslott i södra Frankrike dricker vi t.ex. vin – så vi har inga moraliska föreställningar eller domar gällande enskilda människors stimulantia.

På en så här intensiv kurs är det dock bra att vara så närvarande och vaken som möjligt, så det vill vi att alla respekterar. Och kan ni låta bli att röka så innebär det ju också färre oönskade dofter i lokalen.

Under kursen vill vi i stället uppmuntra deltagarna att bli ”höga” på de substanser som våra kroppar kan generera av egen kraft, som oxytocin, endorfin, dopamin m.m., och vi vill att du som kursdeltagare ska kunna vara så närvarande och levande som det bara går, för att vara öppen för extatiska tillstånd. Alltså rekommenderar vi att du avstår från olika yttre stimuli som kan avtrubba din förmåga att vara närvarande och intensivt sinnlig.

Att berätta om kursen / tystnadsplikt:
Allt som sker på kursen med deltagarna är konfidentiellt. Du kan berätta om dina egna erfarenheter, men prata inte med utomstående om vilka som varit med på kursen eller vad de sagt och gjort.

Dokumentation:
Det är absolut förbjudet att filma, fotografera eller spela in ljud under kursen – såvida du inte har de närvarandes uttryckliga samtycke. Detta är specifikt avsett för kursdeltagarnas trygghet och diskretion.

Ärlighet och ansvar:
Om situationen påkallar det bör du berätta om du har några könssjukdomar eller andra sjukdomar som kan påverka dig i någon riktning, om du har allergier, om du får psykiatrisk vård, har fysiska funktionshinder av något slag, om du är nyopererad, gravid, äter mediciner eller något annat som kursledarna eller kursdeltagarna behöver känna till.

Att lämna kursen:
Det kan förstås hända att man som deltagare av ett eller annat skäl behöver lämna kursen. Det har vi all respekt för – men vi vill att du talar om det för oss, så att vi inte undrar var du har tagit vägen.

Tunn linje

Cirkus Eros - erotik för finsmakare

Annonser